Vårt samhälle är baserat på pengar och alla behöver det för att ha ett gott liv. Men det är inte alltid helt lätt att skaffa pengar. Det krävs hårt arbete för att samla ihop pengar, och det tar tid. Dock så är vissa köp så stora att hårt arbete inte räcker till och då kan det vara en god idé att ta ett banklån. Banklån är till för alla som har behovet av extra finansiellt support, oavsett om det är långsiktigt eller mer kortsiktigt. Det är bra för alla, oavsett om beslutet att ta ett lån kommer plötsligt eller inte. Det viktiga här är att välja rätt långivare i den djungel av banker som finns på marknaden. Se mer om banklån på denna sida.

Vad är ett banklån?

För den som inte är insatt i ämnet kan det vara svårt att förstå vad ett banklån innebär och hur det går till. Kort och gott är det en typ av överenskommelse mellan bank och en andra part, till exempel en privatperson eller företag. Överenskommelsen innebär att banken lånar ut sina pengar under villkoren att den andra parten betalar tillbaka. Oftast läggs en avgift på som heter ränta, vilket också kan ses som priset man får betala för att låna pengar. Räntesatsen är ofta procentuell och tidsrelaterad. Till exempel kan räntesatsen på ett lån vara 2 % under ett års tid, vilket innebär att låntagaren blir återbetalningsskyldig inte endast på lånebeloppet utan även på ytterligare 2 % utav detta. På detta sätt tjänar bankerna på att låna ut pengar, och låntagaren tjänar på det eftersom lånet ger pengar som utav olika anledningar varit omöjliga att få annars.

Att tänka på vid banklån

Banklån kan se olika ut, och varje bank sätter individuella villkor. Med andra ord kan banklån se väldigt olika ut beroende på vilken bank man vänder sig till. Däremot finns det några element som alltid är närvarande, nämligen:

  • Lånetid
  • Ränta
  • Lånespann

Först och främst så kommer långivare och låntagaren överens om vilken tid som gäller för lånet. Detta innefattar låneperioden och utbetalningsperioden. Till exempel kan man komma överens om att få en utbetalning varje månad under ett års tid med en återbetalningsperiod på två år från låntagarens sida. Som nämnt finns det alltid en ränta, vilket är den aspekt låntagaren bör vara mest medveten om. Hög ränta innebär höga kostnader. Lånespannet handlar om att specificera den summa pengar som lånet avser.