Efterfrågan på legitimerade sjuksköterskor är fortsatt mycket stor inom både den offentliga och privata sektorn. Med en åldrande befolkning och ökade vårdbehov väntas behovet av sjuksköterskor att öka ytterligare de kommande åren. Det råder idag brist på sjuksköterskor inom flera specialistområden, inte minst inom akutsjukvård, intensivvård, operationssjukvård samt psykiatri. Även i Eskilstuna finns det gott om lediga tjänster för sjuksköterskor.

Många valmöjligheter

Som legitimerad sjuksköterska har du goda möjligheter att själv påverka din arbetssituation och hitta ett jobb som passar just dig och dina önskemål. Du kan välja mellan att arbeta på sjukhus, vårdcentral, inom hemsjukvård, på äldreboende, inom företagshälsovård etc. Det finns också möjlighet att vidareutbilda dig inom något specialistområde. Oavsett var och inom vilket område du väljer att arbeta kommer du att vara eftertraktad på arbetsmarknaden.

Bra löneutveckling

Lönen för sjuksköterskor har de senaste åren utvecklats i positiv riktning. Enligt Vårdförbundet ligger ingångslönen för nyexaminerade sjuksköterskor på cirka 28 500 kronor i månaden. Efter några års erfarenhet stiger lönen till omkring 32 000 kronor per månad. Som specialistsjuksköterska kan du räkna med en månadslön på 35 000-45 000 kronor. Det finns också goda möjligheter till löneökningar allteftersom du blir mer erfaren i yrket.

Stimulerande och utvecklande

Yrket som sjuksköterska är både stimulerande och utvecklande. Inom vården möter du människor i alla åldrar med olika behov och förutsättningar. Du får användning för dina medicinska kunskaper samtidigt som du utvecklar din förmåga till omhändertagande och empati. Som sjuksköterska arbetar du ofta i team tillsammans med läkare och annan vårdpersonal, något som bidrar till gemenskap och sammanhållning. Det finns goda möjligheter att vidareutbilda sig och göra karriär inom vården.

Bra förmåner

Som anställd inom vården har du tillgång till bra förmåner i form av friskvårdsbidrag, rabatter på träningskort, personalrabatter i butiker och på resor etc. Många landsting/regioner och kommuner erbjuder även subventionerad kollektivtrafik. Andra förmåner kan vara tjänstepension, företagshälsovård och personalbostäder. Som sjuksköterska har du rätt till avtalsenliga OB- och jour-/beredskapstillägg utöver din grundlön.

Stor efterfrågan i Eskilstuna

I Eskilstuna råder det stor efterfrågan på legitimerade sjuksköterskor. Både Mälarsjukhuset och Eskilstuna kommun behöver rekrytera fler sjuksköterskor de kommande åren för att möta det ökade vårdbehovet. Som sjuksköterska i Eskilstuna har du goda möjligheter att själv påverka var, när och hur mycket du vill arbeta. Det finns lediga tjänster för både dag-, kvälls- och nattjänstgöring. Även timvikariat och vikariat på deltid förekommer. Oavsett vilket schema eller vilken tjänst du söker har du mycket goda chanser att hitta ett passande jobb i Eskilstuna med omnejd. Eskilstuna har lediga jobb för sjuksköterska från bemanning.