Ekonomiskt innehåll för privatpersoner

Författare: webmaster Sida 1 av 3

Effektiv Finansiell Lösning för Företag

Factoring, en form av finansiering som låter företag konvertera sina utestående fakturor till omedelbara kontanter, har blivit en viktig del av affärsstrategier över hela världen. Denna flexibla finansiella lösning har visat sig vara särskilt värdefull för företag i olika branscher och storlekar.

Fördelarna med Factoring

En av de främsta fördelarna med factoring är den snabba tillgången till likviditet som det ger företag. Istället för att vänta på att kunder ska betala sina fakturor, kan företag få tillgång till pengar omedelbart, vilket ger dem möjlighet att hantera sina operativa behov och tillväxtmöjligheter utan avbrott.

Utöver den snabba likviditeten erbjuder factoring också en förbättring av kassaflödet. Genom att konvertera sina fakturor till kontanter kan företag förbättra sin likviditet och hantera sina betalningsåtaganden mer effektivt. Detta ger dem en stabilare grund för tillväxt och expansion.

Flexibilitet och Skalbarhet

Factoring erbjuder också företag en hög grad av flexibilitet och skalbarhet. Oavsett om ett företag växer snabbt eller befinner sig i en period av långsam tillväxt, kan factoring anpassas efter dess behov. Detta gör det till en idealisk finansiell lösning för företag i olika skeden av sin utveckling.

Utöver flexibiliteten erbjuder factoring också skalbarhet. Som företagets försäljning ökar kan de enkelt öka mängden fakturor som de fakturerar och därmed öka sin tillgång till kontanter. Detta gör att företag kan växa i sin egen takt utan att oroa sig för att de ska överbelasta sina finansiella resurser.

Minimerar Risken för Obetalda Fakturor

En av de mest betydande fördelarna med factoring är dess förmåga att minimera risken för obetalda fakturor. När ett företag säljer sina fakturor till en factoringsfirma tar de också över ansvaret för att samla in betalningarna från kunderna. Detta minskar företagets exponering för kreditrisker och säkerställer att de får betalt för sina tjänster eller produkter.

Genom att överlåta risken för obetalda fakturor till en factoringsfirma kan företag fokusera på att driva sin verksamhet utan att behöva oroa sig för långa och kostsamma inkassoprocesser. Detta frigör tid och resurser som kan användas för att stärka företagets kärnverksamhet och främja tillväxt.

Factoring i Den Digitala Tidsåldern

Med framsteg inom teknik och digitalisering har factoring blivit ännu mer tillgängligt och effektivt för företag. Genom att använda onlineplattformar och digitala verktyg kan företag enkelt skicka in sina fakturor och få omedelbar finansiering. Detta minskar administrationen och förkortar behandlingstiden, vilket resulterar i en smidigare och mer effektiv process för alla parter.

Sammanfattningsvis är factoring en kraftfull finansiell lösning som erbjuder företag snabb tillgång till likviditet, förbättrar kassaflödet, minimerar risken för obetalda fakturor och ger flexibilitet och skalbarhet. I den digitala tidsåldern har factoring blivit ännu mer tillgängligt och effektivt, vilket gör det till ett oumbärligt verktyg för företag som strävar efter tillväxt och framgång.

Efterfrågan på sjuksköterskor är stor

Efterfrågan på legitimerade sjuksköterskor är fortsatt mycket stor inom både den offentliga och privata sektorn. Med en åldrande befolkning och ökade vårdbehov väntas behovet av sjuksköterskor att öka ytterligare de kommande åren. Det råder idag brist på sjuksköterskor inom flera specialistområden, inte minst inom akutsjukvård, intensivvård, operationssjukvård samt psykiatri. Även i Eskilstuna finns det gott om lediga tjänster för sjuksköterskor.

Många valmöjligheter

Som legitimerad sjuksköterska har du goda möjligheter att själv påverka din arbetssituation och hitta ett jobb som passar just dig och dina önskemål. Du kan välja mellan att arbeta på sjukhus, vårdcentral, inom hemsjukvård, på äldreboende, inom företagshälsovård etc. Det finns också möjlighet att vidareutbilda dig inom något specialistområde. Oavsett var och inom vilket område du väljer att arbeta kommer du att vara eftertraktad på arbetsmarknaden.

Bra löneutveckling

Lönen för sjuksköterskor har de senaste åren utvecklats i positiv riktning. Enligt Vårdförbundet ligger ingångslönen för nyexaminerade sjuksköterskor på cirka 28 500 kronor i månaden. Efter några års erfarenhet stiger lönen till omkring 32 000 kronor per månad. Som specialistsjuksköterska kan du räkna med en månadslön på 35 000-45 000 kronor. Det finns också goda möjligheter till löneökningar allteftersom du blir mer erfaren i yrket.

Stimulerande och utvecklande

Yrket som sjuksköterska är både stimulerande och utvecklande. Inom vården möter du människor i alla åldrar med olika behov och förutsättningar. Du får användning för dina medicinska kunskaper samtidigt som du utvecklar din förmåga till omhändertagande och empati. Som sjuksköterska arbetar du ofta i team tillsammans med läkare och annan vårdpersonal, något som bidrar till gemenskap och sammanhållning. Det finns goda möjligheter att vidareutbilda sig och göra karriär inom vården.

Bra förmåner

Som anställd inom vården har du tillgång till bra förmåner i form av friskvårdsbidrag, rabatter på träningskort, personalrabatter i butiker och på resor etc. Många landsting/regioner och kommuner erbjuder även subventionerad kollektivtrafik. Andra förmåner kan vara tjänstepension, företagshälsovård och personalbostäder. Som sjuksköterska har du rätt till avtalsenliga OB- och jour-/beredskapstillägg utöver din grundlön.

Stor efterfrågan i Eskilstuna

I Eskilstuna råder det stor efterfrågan på legitimerade sjuksköterskor. Både Mälarsjukhuset och Eskilstuna kommun behöver rekrytera fler sjuksköterskor de kommande åren för att möta det ökade vårdbehovet. Som sjuksköterska i Eskilstuna har du goda möjligheter att själv påverka var, när och hur mycket du vill arbeta. Det finns lediga tjänster för både dag-, kvälls- och nattjänstgöring. Även timvikariat och vikariat på deltid förekommer. Oavsett vilket schema eller vilken tjänst du söker har du mycket goda chanser att hitta ett passande jobb i Eskilstuna med omnejd. Eskilstuna har lediga jobb för sjuksköterska från bemanning.

01 Medellön och medianlön Sverige

Medellön och medianlön i Sverige

I Sverige är lönen inte bara en indikator på individens ekonomiska ställning utan också en spegel av arbetsmarknadens tillstånd. Medellön och medianlön är två statistiska mått som ofta används för att beskriva löneläget i ett land. Dessa mått hjälper till att förstå inkomstfördelningen och är viktiga för att analysera och jämföra löner över tid, mellan olika sektorer och yrken.

Medellön och Medianlön Sverige

Medellönen i Sverige ger en genomsnittlig uppfattning om vad arbetstagare tjänar och beräknas genom att summera alla löner och dela summan med antalet löntagare. Medianlönen, å andra sidan, är den lön som ligger mitt i löneskalan när alla löner rangordnas. Det är ett mått som ofta ger en mer balanserad bild eftersom det inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner.

Statistik från SCB

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) var medellönen i Sverige för år 2022 40 500 SEK för alla arbetstagare. Det fanns dock en märkbar skillnad mellan könen, där män hade en medellön på 42 600 SEK och kvinnor 41 500 SEK. När det gäller medianlönen var siffrorna något lägre, med 37 800 SEK för alla, 38 800 SEK för kvinnor och 40 100 SEK för män.

Yrken och löner

Lönestatistiken visar också på skillnader mellan olika yrken. Chefer inom bank, finans och försäkring hade de högsta medellönerna, medan yrken som inte kräver eftergymnasial utbildning tenderade att ha lägre medellöner.

Skatt på lön

I Sverige betalar man skatt på sin lön enligt ett progressivt skattesystem. För att beräkna skatten på lönen används skattetabeller som tar hänsyn till inkomst och bostadsort. Skattesatsen ökar med inkomsten, vilket innebär att högre inkomster betalar en större andel i skatt.

Beräkna skatt

För att räkna ut hur mycket skatt man ska betala från sin lön kan man använda olika onlineverktyg och kalkylatorer. Dessa verktyg hjälper till att omvandla bruttolön till nettolön efter skatt, vilket är den summa pengar man faktiskt får tillgång till. Bland de variabler som har en inverkan på lönen efter skatt kan bland annat ålder, sektor, utbildningsnivå och erfarenhet påverka. Medellön och medianlön i Sverige är viktiga mått för att förstå lönestrukturen i Sverige. De hjälper individer och arbetsgivare att jämföra löner och ger en indikation på ekonomisk välfärd. Att förstå dessa begrepp är också avgörande för att kunna beräkna och förstå skattebetalningar.

Räkna ut aktieutdelning innan du delar ut pengar

De utdelningar som du får från ditt eget bolag kan vara en värdefull inkomstkälla. Utdelningarna ger dig bland annat en avkastning på ditt investerade kapital samt en belöning för att du driver bolaget på ett framgångsrikt sätt. Men när det kommer till att räkna ut aktieutdelning kan detta vara allt annat än enkelt. Dessutom kan du vilja använda pengarna på något av flera olika sätt.

Här tittar vi dels närmare på hur du kan gå tillväga för att räkna ut hur mycket utdelning du kan ta. Dessutom belyser vi även några möjliga ändamål som du kan öronmärka utdelningen till. Läs vidare för att ta del av denna information!

Du kan räkna ut aktieutdelning enligt någon av dessa två regler

De 3:12 regler som påverkar beskattningen av utdelningar i fåmansföretag avgör hur stor utdelning du kan ta från ditt bolag. Reglerna bestämmer nämligen hur stor del som kan beskattas som kapitalinkomst respektive tjänsteinkomst.

När man ska räkna ut aktieutdelning kan man göra detta på två olika sätt: enligt huvudregeln eller enligt förenklingsregeln. Förenklingsregeln är en lite förenklad variant med ett gränsbelopp på strax under 200 000 kr som ska fördelas jämnt över de olika delägarnas andelar. Om det finns fler än en ägare kan varje enskild ägare välja vilken regel denne vill använda för att beräkna sitt gränsbelopp.

Om man istället använder huvudregeln beräknas gränsbeloppet som summan av:

 • ett kapitalbaserat utrymme
 • ett lönebaserat utrymme.

Själva uträkningen är dock ganska komplicerad. Vi rekommenderar därför att du läser mer om hur du kan räkna ut aktieutdelning i den länkade artikeln.

Sju sätt att använda utdelningen för ett gott syfte

När du har räknat ut hur mycket pengar du kan dela ut kan du göra din utdelning. Dessa pengar kan du med fördel använda på något av följande sätt:

 • återinvestera i verksamheten
 • diversifiera din investeringsportfölj
 • spara till din pension
 • betala av skulder
 • bygga upp en buffert
 • skänka till välgörande ändamål
 • unna dig själv något.

Hur du väljer att göra är i slutändan ditt eget beslut. Tänk dock på att du ska ta upp utdelningen för beskattning framöver och betala skatt på pengarna.

Därför är det bra att samla lån

Att samla lån är ofta en god idé om det är så att du har många mindre och dyrare krediter. Det är inte särskilt konstigt att ha flera olika lån. Men det kan göra att du också exempelvis kanske betalar en högre ränta och andra kostnader än vad du egentligen skulle behöva.

Att ansöka om ett samlingslån har flera fördelar. Dessa kan till exempel vara att du:

 • Kan få lägre ränta och därigenom också en lägre månadskostnad.
 • Kan få bättre villkor på ditt lån.
 • Får en ökad kontroll över din privatekonomi.

Även om pengar givetvis har en stor inverkan på ditt beslut kan ett samlingslån också medföra att du får en ökad kontroll över din egen ekonomi. Istället för att betala flera olika fakturor och hålla koll på så att allt betalas, är det mycket enklare att ha koll på en enda faktura. Dessutom slipper på detta sätt onödiga kostnader såsom aviavgifter.

Så gör du för att samla lån

Det första du bör göra för att samla lån är att jämföra olika långivare. Detta för att erbjudandet som du kan få av en långivare kan skilja sig mycket mellan en annan långivare. Det kan till exempel handla att du kan få en lägre ränta eller bättre villkor vilket kan spara dig tusenlappar i slutändan. Det är pengar som du skulle kunna lägga på andra saker istället.

Nuförtiden kan du enkelt använda dig av en så kallad låneförmedlare. Det innebär att du genom en enkel process kan få flera erbjudanden från olika långivare. På så sätt kan du i lugn och ro hitta det bästa erbjudandet för dig genom att exempelvis hitta den långivare som erbjuder lägst ränta. Dessutom brukar endast en kreditupplysning tas vilket i sin tur är positivt för din kreditvärdighet. Även vilken ränta som du kommer att erbjudas har med din kreditvärdighet att göra.

Något som är viktigt när du väl ansökt om att samla lån och erhållit utbetalningen är att du omgående börja lösa dina dyrare och mindre krediter. Annars kan risken vara högre att du använder pengarna till något annat.

Bokmärk en bra sida med alla mäklare och deras arvoden

Går du i planer om att sälja din fastighet i närtid? Vissa skulle hävda att det bästa du kan göra för att spara pengar är att samarbeta med en fastighetsmäklare som debiterar ett lite lägre arvode. Därför bör du leta upp en bra sida med alla mäklare som gör det enkelt att jämföra arvoden från flera sådana aktörer på bostadsmarknaden.

Det kan nämligen ta många timmar att manuellt sondera terrängen i jakten på en fastighetsmäklare med ett juste arvode. Dessutom kanske du inte ens har den blekaste aning om vad som är ett normalt mäklararvode i Stockholm? Om denna beskrivning stämmer in på dig gör du bäst i att besöka en jämförelsesajt för att jämföra arvoden från olika fastighetsmäklare!

Hitta en bra sida med alla mäklare och arvoden att bokmärka

När du har surfat in på en bra sida med alla mäklare i Sverige är det bara att sätta igång och jämföra. Dessa sajter låter dig snabbt och enkelt jämföra arvoden från flera olika mäklare med bara några enkla knapptryck!

Efter att ha jämfört arvoden kan vi slå fast att:

 • De mäklare som tar ett lägre arvode ofta gör ett fullgott jobb trots sitt lägre pris.
 • Vad som är ett rimligt mäklararvode varierar utifrån flera olika faktorer, däribland värderingen på fastigheten och dess skick samt efterfrågan på marknaden.
 • Även rådande marknadsklimat är en viktig faktor att ta i beaktande.

Ett mäklararvode i Malmö kan skilja sig åt mycket i kronor och ören

Om du undrar vad som är ett rimligt mäklararvode i Malmö beror detta på många olika faktorer. Fastighetsmäklare tar ofta en provision på någonstans mellan 2 och 3 procent av köpeskillingen. Därför kan arvodet skilja sig en hel del åt beroende på om din fastighet går för 1 000 000 kr, 2 500 000 kr, 5 000 000 kr eller mer.

Slutpriset för din bostad är en faktor som delvis ligger lite grann utanför din kontroll. Däremot kan du påverka hur stor andel av kakan som din mäklare ska tillåtas roffa åt sig. Därför lönar det sig ofta att jämföra och välja en fastighetsmäklare som inte är så girig!

Hitta bra PPM-fonder och bästa pensionsfonderna

Det övergripande målet med att planera inför pensionen kan vara att sätta fingret på vilken inkomst du kommer att behöva på äldre dagar. Utifrån denna kan du sedan sålla agnarna från vetet bland PPM-fonder och bästa pensionsfonderna. Du kan då begränsa urvalet och satsa på den typ av fonder som passar just dig bäst. Detta är en viktig del i din långsiktiga ekonomiska planering.

Så vilka pensionsfonder bör du då titta närmare på? Här belyser vi några av de fonder som har presterat bäst på senare år!

Fondsparandet en viktig del av ditt pensionssparande

För att kunna bygga upp den inkomst som du önskar kunna nyttja när du väl ha gått i pension är ett fondsparande ett användbart verktyg. Dessutom har du som bekant ett visst kapital att spara i fonder i form av din så kallade premiepension. Men oavsett om du letar efter bra fonder till ditt individuella pensionssparande eller till premiepensionen är principerna desamma. Du vill ha en god diversifiering för att minska osäkerheten – detta samtidigt som du eftersträvar en maximal riskjusterad avkastning.

Har du letat efter bra alternativ i olika fondkategorier utan att hitta några sådana? Då har du kommit till rätt ställe. Här tipsar vi nämligen om de PPM-fonder och bästa pensionsfonderna som du bör spana in!

Dessa PPM-fonder och bästa pensionsfonderna bör du hålla ögonen på

När du ska välja fonder till din premiepension kan det vara värt att spana in gräddan bland PPM-fonder och bästa pensionsfonderna. Till de fonder i denna kategori som har presterat allra bäst under de senaste åren hör dessa:

 • BlackRock – World Energy A2
 • Franklin Natural Resources Fund A
 • Amundi Funds Volatility World A2
 • Odin Fastighet C
 • Spiltan Aktiefond Småland
 • Länsförsäkringar Fastighetsfond A

Värt att notera är dock att dessa fonder inte på något sätt bör betraktas som rekommendationer. Du kan istället se dem som tips på specifika fonder som du kan kika lite närmare på. Det är dock viktigt att du gör din egen analys och väljer dina pensionsfonder utifrån denna. Detta är för övrigt någonting som du bör ta för vana att alltid göra när det kommer till sådant som har med din privatekonomi att göra.

Din lön som psykolog kan bli högre om du blir konsult

Det finns flera olika faktorer som kan få en yrkesperson att välja en tillvaro som konsult. De allra flesta psykologer skulle kunna bli konsulter om de ville, men det finns vissa egenskaper som är mer vanligt förekommande bland dessa. Ofta rör det sig om ett personligt val utifrån individens personliga förutsättningar och preferenser. Med detta sagt är det ingen hemlighet att du kan få en högre lön som psykolog genom att jobba som konsult via ett bemanningsföretag.

Riskaverta personer tjänar mindre som fast anställda

Framför allt inom psykologyrket är det viktigt att du är bekväm i din yrkesroll om du väljer att jobba som konsult. Detta för att du ska kunna få en flygande start och snabbt bli varm i kläderna i jobbet ute hos din uppdragsgivare. Det är nämligen någonting som förväntas av dig och därför är det en fördel om du har mycket erfarenhet av branschen innan du börjar konsulta.

Om du är en person som är väldigt riskavert kanske inte en tillvaro som konsult passar dig. Du kan i sådana fall känna dig mer bekväm med att vistas i din bekvämlighetszon och inte ta risker som du bedömer är onödiga. Men du kan som sagt tjäna mer genom att bli konsult istället för att vara fast anställd av en arbetsgivare. Dessutom är det inte alls så riskabelt och farligt som vissa tror att jobba som konsult.

Men vad kan du då få i lön som psykolog om du konsultar via ett bemanningsföretag, undrar du förmodligen? Svaret på denna fråga får du nedan!

Få högre lön som psykolog lite längre upp i landet

För att ta reda på vilken lön du kan förvänta dig att få bör vi kika på de genomsnittliga lönerna inom psykologyrket. Värt att notera är att dessa lönenivåer är generella och att du alltså kan tjäna mer som bemanningspsykolog. Dessa siffror kan dock ge en hyfsad fingervisning om vart vinden blåser.

De genomsnittliga psykologlönerna i olika delar av landet ser ut som följande:

 • Stockholm: 41 300 kr
 • Övre Norrland: 41 500 kr
 • Östra Mellansverige: 41 600 kr
 • Sydsverige: 41 600 kr
 • Västsverige: 41 800 kr
 • Småland med öar: 41 700 kr
 • Mellersta Norrland: 42 300 kr
 • Norra Mellansverige: 42 400 kr.

De guidar ditt nystartade företag till sitt första lån

Har du nyligen startat ett helt nytt företag? Då kanske du har märkt att det tyvärr är svårt att få ett lån med väldigt begränsad företagshistorik. Därför är tröskeln till den första finansieringen ganska hög för många företagare. A5.nu är dock en jämförelsesajt som kan vara till hjälp genom att guida ditt nystartade företag till det första lånet. På deras sida hittar du flera aktörer som tillhandahåller företagslån och du kan enkelt klicka dig vidare för att ansöka.

Därför är det så svårt för nystartade företag att beviljas lån

Långivarna vill gärna se att ditt företag har en historik som sträcker sig några år bakåt i tiden. Allra helst vill de att företaget har varit verksamt i ungefär tre år eller längre. En sådan historik gör det nämligen möjligt för banker och låneinstitut att göra en bättre bedömning av företaget och dess verksamhet. De vill helt enkelt kunna utröna huruvida ditt företag är bärkraftigt och har en lönsam affärsmodell eller ej.

Därför är det tufft för många nya företag att komma över tröskeln och ta sig in på lånemarknaden på riktigt. Den allra första finansieringen kan därmed vara särskilt svår att komma över. Men det innebär inte att det är omöjligt – det finns flera långivare som faktiskt lånar ut till nystartade företag med en kortare historik. Du behöver bara besöka A5.nu och ta reda på vilka dessa är för att hitta rätt aktör att skicka in din låneansökan till.

Vad för långivare samarbetar A5 med?

En viktig fråga för många företagare som söker finansiering är hur mycket pengar det är möjligt att låna. Detta varierar förstås mellan olika långivare och kan sträcka sig från ett mindre belopp till ett betydligt större sådant. De långivare som A5.nu samarbetar med låter dig låna upp till några miljoner kronor som mest. Var den exakta gränsen för hur mycket pengar du får låna går bestäms dock från fall till fall av långivaren.

På sajten kan du se att de samarbetar med bland andra:

 • Fakturino
 • Capcito
 • Froda
 • Approva
 • OPR Företagslån.

Jämför lån och låneformer

Välj rätt låneform och jämför lån för att få bästa villkoren!
För att få låg ränta och bra villkor är det viktigt att välja rätt slags låneform samt jämföra flera olika banker. Här presenteras skillnaderna mellan olika låneformer samt hur räntejämförelse kan ske.

5 olika lån

Jämför lån utifrån låneform!

 • Billån
  Billån används för att finansiera ett bilinköp. Dessa kan tecknas direkt hos bilhandlaren men även hos ett flertal banker och kreditbolag. De kan tecknas med eller utan säkerhet. När helt nya bilar köps från bilhandlare är det vanligt att bilen används som säkerhet medan köp på den privata marknaden finansieras utan säkerhet.
 • Bolån
  De största summorna lånas via bolån. Detta eftersom beloppet används för att finansiera inköp av bostad eller annan fastighet. Även i detta fall används säkerhet. Bostaden är säkerhet för lånet och skulle återbetalning inte ske kan banken sälja bostaden på exekutiv auktion och på detta sätt få in pengarna.
 • Privatlån
  Ett privatlån tecknas utan säkerhet. Banken avgör istället lånebelopp och ränta utifrån en kreditbedömning som genomförs på låntagaren. Personer med mycket god kreditvärdighet kan få större lånebelopp och lägre ränta. Detta eftersom kreditvärdigheten speglar personens förmåga att återbetala beloppet. Som mest går det att låna 600 000 kronor via privatlån.
 • Högkostnadskrediter
  Högkostnadskrediter är den dyraste låne- eller kreditformen i Sverige. Om det erbjuds en effektiv ränta på över 30 % klassas det som högkostnadskredit och lånet behöver därmed följa den lag som reglerar just högkostnadskrediter. Bland annat finns lag på ränta och total summa att återbetala.
 • Kreditkort
  Behövs ett mindre belopp? Jämför lån mot kreditkort och kontokrediter. Kanske är det ett mer passande alternativ. Kreditkort har en räntefri period vilket gör att krediten kan utnyttjas räntefritt fram till att fakturan behöver betalas. Det är även möjligt att skjuta upp betalningen (eller delar av den) men då uppkommer hög räntekostnad.

Jämför lån via låneförmedlare

Jämför lån med hjälp av låneförmedlare. Det enklaste och snabbaste sättet att ställa flera banker mot varandra.

 • Fyll i ansökan på låneförmedlarens hemsida
 • Ange belopp, amorteringstid och personuppgifter
 • Signera med BankID
 • Få svar från flera banker
 • Jämför lån och teckna det som passar bäst

Det finns minst två stora fördelar med låneförmedlare. För det första behöver bara en ansökan fyllas i trots att många banker ger svar. För det andra sker enbart en kreditupplysning vilket alltså påverkar personens kreditvärdighet mindre än om ansökningar skickats separat till många banker.

Sida 1 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén